#item_caption_2156

Den nye kuldebrobrydende standard

Med Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb®indtager førstepladsen som bedste kuldebrobrydende løsning der statisk forbinder bygningskomponenter og samtidig modvirker varmetab.

mere
Adskillelse af beton/beton

Adskiller yderliggende betondele termisk fra bygningen.

mere
Adskillelse af beton/stål

Muliggør varmedæmpet forbindelse mellem stålkonstruktioner og betondele.

mere
Schöck ComBAR®-forankring

Af glasfiberforstærket polymer til sandwichvægge.

mereTel: +45 86 22 93 93
info@haucon.dk